Olivicultura Sostenible

Conreem oliveres de manera agroecològica, generant un agroecosistema el més sostenible possible dintre de l'entorn de muntanya mediterrània en el que es troba la finca, amb una especial cura per la qualitat de l'oliva, per a la posterior elaboració d'un oli elaborat en verd i d'extracció en fred forçat de característiques úniques i que expressen el territori, buscant d'aquesta manera la diferenciació i qualitat per als clients que busquen alhora autenticitat, ecologia, proximitat i plaers organolèptics d'un OOVE.

Producte